1. Działalność w zakresie architektury.

2. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.

3. Działalność w zakresie inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.

4. Badania i analizy techniczne.

5. Pozostałe badania i analizy techniczne.

6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

8. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana.

10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.