Rok 2014

1. Organizacja punktów odbioru odpadów, oraz przeprowadzenie zbiórki odpadów od letników w sezonie letnim na terenie Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego.  Gminy Ludwin i Sosnowica.

2. Wykonanie własnego ujęcia wody dla rozlewni płynu do spryskiwaczy dla Parys PPH Sp. z o.o. w Lublinie.

Zakres prac do wykonania:

1/2. Studnia podstawowa 90 m i studnia zrzutowa (chłonna) 50 m, obie studnie będą tej samej średnicy początkowej. tj. 444 mm z rurą osłonową 356 mm. zacementowaną.

2/2. Projekt badań hydrogeologicznych dla 2 otworów, eksploatacyjnego i chłonnego.

3/2. Wiercenie 140 m.

4/2. Dokumentacja zasobowa studni ujęcia wody wraz z analizami 2 studni fizyko-chemicznymi i bakteriologicznymi.

5/2. Operat wodnoprawny i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

6/2. Szacht studzienny o średnicy 1,4 m dla otworów eksploatacyjnego z włazami i chłonnego o średnicy 1,0 m.

7/2. Opuszczanie pompy do celów pożarowych i pompy do celów produkcyjnych wraz z rurociągami zasilaniem

8/2. Dostawa i montaż pomp.

 Rok 2018

1. Partner Konsorcjum. " Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ulicy Wrzosowej". Rekultywacja III kwatery.

2. Koncepcja instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków w Toszku.

Rok 2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zbiornika wodnego na działce 161 obręb geodezyjny Kozice Dolne - Kolonia Gmina Piaski.

Rok 2020

1. Przygotowanie wniosku do Ministra Klimatu w sprawie zaprojektowania i wybudowania Instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Gminy Serniki, wraz z wnioskiem o wpis na listę, która będzie ustalona rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw środowiska. 

2. Opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej dla zadania pn. "Przeszłość skryta w ziemi - Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego Laboratorium Historiae Gothrum" w Masłomęczu.

Rok 2021

1. Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla Miasta Bychawa dla inwestycji pn. "Rozbudowa i budowa elementów oczyszczalni ścieków w Bychawie."

2. Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla Gminy Baranów dla inwestycji pn. "Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz
z modernizacją istniejących przepompowni ścieków sieciowych".

3. Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków sieciowych".